SARAKINA

Protokół prac jury konkursu na Folkowy Fonogram Roku 2001

    Jury w składzie:

oceniło 14 zgłoszonych do Konkursu Fonogramów:

1.   Orkiestra Św. Mikołaja – “Z dawna dawnego” – CD 2000 /Wyd. Nicolaus/

2.    Kapela Brodów – “Pieśni i melodie na rozmaite święta” – CD 2001 /Wyd. Firma Raz Dwa/

3.    Turnioki – “Bycek” – CD 2001 /Wyd. Tercet/

4.    Przylądek Starej Pieśni – “Święto Nocy” – CD 2001 /Wyd. MTJ-Z Dziada Pradziada/

5.    Janusz Sikorski – “Kołysanie” – CD 2001 /Wyd. MTJ – Z Dziada Pradziada/

6.    Rzepczyno Folk Band – “Nie filozuj” – MC 2001 /Wyd. Koch International Polska/

7.    “W-wski Chór Międzyuczelniany i Trebunie-Tutki” – CD 2001 /Wyd. Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej Cantica/

8.     Karpaty Magiczne – “Ethonocore 2: nytu” – CD 2000 / Wyd. Drunken Fish Records/

9.    Tam Tam Project – P.Jackson Wolski i T.Wojnowicz – CD 2001 /Wyd. Agencja KRAB/

10.  > Goście z Nizin – “Gościniec” – CD 2001 /Wyd. Natoliński Ośrodek Kultury i Radio Białystok/

11.   Sarakina – “Sarakina” – CD 2001 / Wyd. Sarakina/

12.  Stara Lipa – “Vivum” – CD + MC 2001 /Wyd. Orange World/

13.  Kapela Ze Wsi Warszawa – “Wiosna ludu” – Cd + MC 2001 /Wyd. Orange World/

14.  Sławek Wierzcholski – “Przejściowy stan” – CD 2001 /Wyd. Polskie Radio/

 

Każdy z jurorów wybierał trzy najlepsze, w swojej opinii, płyty lub kasety przyznając odpowiednio za I miejsce - 3 punkty, za II miejsce - 2 pkt, za III - 1 punkt. W czterech przypadkach jurorzy zdecydowali o przyznaniu trzeciego miejsca dwóm zespołom ex aequo (po 0,5 pkt każdemu).

Najwyższą liczbę punktów (łącznie od wszystkich jurorów) otrzymały trzy fonogramy następujących zespołów (wymienionych tu w kolejności alfabetycznej):

                        Kapela Brodów - „Pieśni i melodie na rozmaite święta” CD. 2001

                        Kapela Ze Wsi Warszawa - „Wiosna Ludu” CD. + MC 2001

                        Sarakina - „Sarakina” CD. 2001

Wymienione zespoły, zgodnie z regulaminem, wystąpią 11 kwietnia 2002 r. w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, w Koncercie Laureatów do tytułu „Folkowego Fonogramu Roku 2001”, inaugurującym V Festiwal Muzyki Folkowej PR „Nowa Tradycja”. Podczas koncertu zostanie ogłoszony ostateczny werdykt jury i nastąpi wręczenie nagród.

 

Protokół przygotowały:

Małgorzata Jędruch - Włodarczyk

Anna Borucka - Szotkowska

 

Warszawa, dnia 04 marca 2002 r.

Jacek Grekow, tel.: +48 601 831 048, e-mail:grekowj@wp.pl
http://www.sarakina.art.pl/